IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

W dniach 10-12 czerwca br. miał miejsce Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć. Zjazd był podsumowaniem ostatnich 5 lat rządów prowadzonych pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Burnosa. Nadchodzące zmiany legislacyjne, spadek zainteresowania zawodem biegłego rewidenta wśród młodych osób oraz znaczne ograniczenie roli samorządu biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad realizacją zleceń prowadzonych biegłych rewidentów to niewątpliwie wyzwania, które stoją przed nowymi władzami samorządu. Należy wierzyć, że część z tych problemów zostanie w niedalekiej przyszłości rozwiązana, a zawód biegłego rewidenta zainteresuje ponownie absolwentów szkół ekonomicznych.