Never let a good crisis go to waste

W ciągu ostatnich dni zastanawiamy się, w jaki sposób rząd zamierza wesprzeć przedsiębiorstwa w walce ze skutkami załamania rynku spowodowanego epidemią koronawirusa. Interwencjonizm Państwa to system wprowadzony w celu stymulowania gospodarki po latach wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych i mający na celu zwiększenie popytu. Zanim jednak przyjdzie nam zmierzyć się z zapisami pakietu działań tarczy antykryzysowej warto zastanowić się co my sami możemy zrobić, aby chronić się przed skutkami epidemii. 

Zidentyfikowaliśmy dla Państwa kilka obszarów, które należy poddać w tym okresie szczegółowej analizie i które mogą wpłynąć na możliwość kontynuacji biznesu (z ang. business continuity).

Pracownicy

Aktywo, które coraz bardziej zyskuje na wartości, wydaje się być ono jeszcze ważniejsze w okresie, w którym utrzymanie produkcji może być w wielu segmentach działalności istotnym czynnikiem zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Pamiętajmy zatem, aby pracownicy otrzymali to co ważne: maski higieniczne, rękawice jednorazowe, środki do dezynfekcji i poczucie bezpieczeństwa. W przypadku sytuacji, w których praca może być świadczona zdalnie rozważmy taką ewentualność. W przypadku, w którym pracownicy są szczególnie narażeni na infekcję zachowajmy szczególne środki ostrożności, również te związane z ewentualnymi przyszłym roszczeniami sądowymi ze strony pracowników. Jeśli my zadbamy o naszych pracowników to oni zadbają o naszych Klientów.

Dostawcy 

Do niedawna część dostawców była dyskwalifikowana, ze względu na jakość dostaw, koszty transportu, limity dostaw i inne czynniki. Destabilizacja dotychczasowego łańcucha dostaw to drugi element, który powinien dzisiaj podlegać weryfikacji. Być może nowi dostawcy, dotychczas przez nas odrzucani, okażą się w przyszłości wiarygodnym partnerem, który pozwoli nam zwiększyć dywersyfikację dostaw. Szereg opracowań wskazuje, iż krótkowzroczność w zakresie ewentualnych zmian dostawców i wstrzymanie się z takim działaniem do czasu znacznego pogorszenia sytuacji jest rozwiązaniem ryzykownym. Być może okaże się, że wkrótce po okresie załamania wszystko wróci na właściwe tory, z drugiej strony nie możemy wykluczyć, że nasi dotychczasowi dostawcy nie przetrwają trudniejszego okresu, a poszukiwanie nowych partnerów w okresie ich deficytu może okazać się nie lada wyzwaniem. Nie czekajmy.

Produkt

Kryzys zawsze przynosi zmiany. Nie każda branża jest w stanie zmienić swój profil działalności w ciągu dwóch miesięcy, niemniej w przypadku niektórych firm zmiana profilu może okazać się czymś koniecznym. Wprowadzenie nowych rozwiązań, zwiększenie dostępności do produktów i usług poprzez serwisy online może być przełomowe w przypadku niektórych branż. Jako przykład może posłużyć branża doradcza, do niedawna większość z naszych Klientów uważała, że świadczenie usług badania sprawozdań finansowych na odległość nie jest najlepszym rozwiązaniem. Okazuje się jednak, iż po przeprowadzeniu pierwszych zleceń część Klientów rozważa zmniejszenie formy bezpośredniej prowadzenia audytu w kolejnych latach, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Być może i u Państwa podobna zmiana jest możliwa.

Sytuacja finansowa 

Jeden z ostatnich punktów, ale jednak nie mniej ważny niż poprzednie. Niestety załamanie rynku powoduje dla wielu podmiotów silną destabilizację sytuacji finansowej, która to może okazać się kluczowa w odzyskaniu dobrej kondycji po ustaniu epidemii. W tym zakresie podjęcie działań na wielu płaszczyznach wydaje się być niezbędne. W przypadku części firm przerwa lub istotne zmniejszenie zamówień może okazać się gwoździem do trumny. Wg nas kluczowe działania muszą obejmować: analizę stałych kosztów działalności, weryfikację możliwości kredytowych jednostki, aktywną kontrolę spływu należności, wstrzymanie działań powodujących wydłużanie cyklu gotówkowego w jednostce (np. zastąpienie kredytu kupieckiego upustami), weryfikację możliwości wsparcia państwa, analizę możliwości redukcji wynagrodzeń i w końcu szczegółową analizę dostępności materiałów i towarów. W czasie destabilizacji ‘Cash is the king’ – pamiętajmy o tym.

Komunikacja 

Element, który jest ważny w każdym momencie działalności jednostki. Transparentność i integralność przekazywanych komunikatów i informacji jest jednym z istotnych elementów sukcesu. Komunikacja powinna zawierać zarówno informację na temat zagrożeń związanych z epidemią, które mogą oddziaływać na interesariuszy wewnętrznych jednostki (głównie pracowników) jak i te informacje, które mogą być kluczowe dla oceny naszej działalności przez naszych dostawców, odbiorców, stron finansujących oraz innych, mniej wpływowych interesariuszy. Za przykład może posłużyć nam ostatnie doniesienie medialne dotyczące firmy LPP, która została oskarżona o destabilizację dostaw masek chirurgicznych do szpitali w Polsce. Przy komunikacji warto pamiętać o tym, że utrata reputacji jest dużo większym zagrożeniem niż okresowe problemy z płynnością

Niewątpliwie powyższe spostrzeżenia nie wykorzystują wszystkich elementów, które jednostki powinny przeanalizować. Wierzymy jednak, że opis tych kwestii wzbudzi u Państwa potrzebę przygotowania strategii na kontynuację biznesu w tych trudnych momentach i pozwoli na realizację wyznaczonych celów strategicznych mimo przejściowych problemów związanych z epidemią koronawirusa.