Wzory uchwał

Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach zwracają się Państwo do nas z pytaniami dotyczącymi sposobu podejmowania uchwał dotyczących m.in. stosowania przepisów właściwych dla jednostki małej, tj. przepisów pozwalających na rezygnację z przygotowania m.in. przepływów pieniężnych czy zestawienia zmian w kapitale do sprawozdań finansowych. 

Pojawia się też wiele zapytań dotyczących formułowania uchwał, które powinny być przedmiotem głosowania podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników. W związku z tym podjęliśmy decyzję o udostępnieniu Państwu wzorów tych uchwał celem ułatwienia przejścia przez proces zamknięcia ksiąg oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Załączone uchwały zostały przygotowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, niemniej wymagają każdorazowo konsultacji z Państwa radcą prawnym oraz weryfikacji zgodności podejmowanych uchwał z umową spółki.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.