Wycena przedsiębiorstw – Wprowadzenie

Ostatnie dziesięciolecie to okres zmian pokoleniowych w polskich przedsiębiorstwach powstałych na początku lat 90-tych. To co wydawało się naturalnym procesem, tj. przejęcie prowadzenia biznesu przez potomków założycieli nie zawsze okazuje się takie proste. Z naszych obserwacji wynika, iż część rodzinnych firm, dzięki dużej determinacji założycieli i ich rodzin udało się przeprowadzić przez ten etap suchą stopą. Część jest jeszcze w trakcie tego procesu i nie sposób określić, czy zakończy się on sukcesem. Jest jeszcze trzecia grupa osób, tj. ta która z różnych względów zdecydowała się sprzedać dorobek swojego całego życia i przekazać zarządzanie oraz prawa do majątku na zupełnie inne osoby. Zanim to nastąpi każdy z dotychczasowych właścicieli zada sobie pytanie „Ile jest wart mój biznes?”.

Możliwości kalkulacji wartości przedsiębiorstwa (właściwie kapitałów przedsiębiorstwa, z jęz. ang. equity value) jest wiele, począwszy od metody dochodowej a skończywszy na metodzie mnożnikowej. Niestety, żadna z tych metod nie prowadzi do pewnego wyniku. Z wyceną przedsiębiorstw jest dokładnie tak samo jak z planem, na próżno szukać takiego, którego wykonanie wygląda tak jak początkowo zakładano. Jaka zatem metoda określenia wartości biznesu jest najlepsza? Często wartość biznesu wycenianego przez jego właściciela jest nieobiektywna, zbyt stronnicza. Z drugiej strony niezależna osoba sporządzająca wycenę przesiąknięta jest zawodowym subiektywizmem. W związku z tym na pewno pierwszym krokiem do przeprowadzenia najbardziej dokładnego szacunku wartości przedsiębiorstwa jest dobra współpraca stron zaangażowanych w zlecenie, Klienta i realizującego wycenę. Istotnym elementem w procesie wyceny nie będzie ostatecznie metoda a merytoryczne zaplecze oraz doświadczenie, którym dysponuje sporządzający wycenę. Zastosowanie znanych już powszechnie metod wyceny jest, przy dzisiejszej dostępności narzędzi, łatwe i często nic nie kosztuje. Problemem, na którym zwraca się coraz większą uwagę nie jest zatem algorytm dokonywania wyceny a racjonalność i wiedza którą dysponuje przeprowadzający wycenę. Na ten element zwracają szczególna uwagę praktycy, m.in. prof. Damodoran w swojej ostatniej książce „Wycena firmy, storytelling i liczby”.

Niestety, niezależnie od nakładu pracy przeprowadzającego wycenę, jego zaangażowania oraz współpracy z Klientem oszacowana wartość przedsiębiorstwa nie będzie dokładnie taka sama jak ta, która zostałaby zaoferowana w procesie akwizycji. Słuszne zatem jest stwierdzenie, że biznes jest warty dokładnie tyle ile ktoś chciałby za niego zapłacić. W kolejnych naszych artykułach przedstawimy Państwu główne elementy, które mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa.

Przedstawiony artykuł jest pierwszy z serii artykułów dotyczącej problematyki dokonywania wycen. Do momentu pojawienia się kolejnego artykułu z cyklu „Wycena przedsiębiorstw” zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach z zakresu wyceny, realizowanych m.in. przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (https://poznan.pibr.org.pl/pl/szkolenia). Szkolenia prowadzone są przez autora tekstu - Tomasza Karpińskiego.

W przypadku, w którym mieliby Państwo więcej pytań bądź potrzebowaliby Państwo naszej pomocy przy ocenie wartości swojej firmy zachęcamy do kontaktu z nami.