Usługi

Dostarczamy rozwiązań w zakresie audytu, księgowości, obsługi kadrowo-płacowej oraz doradztwa biznesowego.
Do naszych klientów należą zarówno podmioty prowadzące jednoosobową działalność, jak i spółki kapitałowe czy osobowe.

Posiadamy również wiedzę i kompetencje pozwalające nam oferować wyspecjalizowane branżowo usługi doradcze, kierowane dla wybranych sektorów gospodarki.

Naszych Klientów obsługujemy w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Prowadzimy badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Staramy się podchodzić do każdego badania w sposób zindywidualizowany, nastawiony z jednej strony na dostarczenie Klientowi podstawowego efektu naszych prac, tj. sprawozdania z badania. Z drugiej strony próbujemy zidentyfikować te obszary, które z perspektywy naszych Klientów mogą wymagać pewnych usprawnień mających wpływ zarówno na rozliczenia podatkowe, jak i na kontrolę procesów zachodzących w firmie. 

Specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych firm działających w sektorze produkcyjnym (spożywczym), nieruchomości oraz medycznym. Posiadamy kilka niezależnych zespołów audytowych składających się z 2-3 osób, dzięki czemu możemy jednocześnie prowadzić kilka projektów jednocześnie, utrzymując wysoką jakość oraz terminowość prowadzonych prac.

Usługi księgowe

Usługi księgowe

Świadczymy usługi księgowe zarówno dla małych, rodzinnych firm, jak i dla dużych podmiotów, wymagających naszej obecności w siedzibie Klienta i ciągłego nadzoru nad procesami sprawozdawczości. Dla tych pierwszych Klientów dostarczamy rozwiązania, które minimalizują ryzyko związane z rozliczeniami podatkowymi przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów obsługi. Terminowość oraz komunikacja to dla nas kluczowe elementy.

Nasza współpraca dla Klientów o większej skali działalności często wykracza poza typowe usługi ksiegowe. Dzięki stosowanym przez nas rozwiązaniom jesteśmy w stanie dostarczać usługi księgowe na terenie całej Polski. Potrzeby naszych Klientów sprawiły, że jesteśmy elastyczni i nastawieni na zabezpieczenie Państwa interesów przed negatywnymi skutkami zmian w przepisach. Doświadczenie zdobyte w trakcie badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia innych usług pozwala na wspieranie Klientów we wszystkich procesach funkcjonujących w firmie i mających wpływ na dane finansowo-księgowe (wdrażanie systemów klasy ERP, controlling, przygotowanie wniosków kredytowych, nadzór nad pracą innych działów, analiza umów, komunikacja z dostawcami systemów komputerowych, przygotowanie inwentaryzacji, nadzór nad procesem inwentaryzacji etc.). 

Szkolenia z zakresu rachunkowości

Szkolenia z zakresu rachunkowości

Nasi pracownicy przeprowadzili ponad 1.000 godzin szkoleń z zakresu rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej. Szkolenia są dla nas impulsem do rozwoju merytorycznego stąd przykładamy do nich bardzo dużą wagę. Koncentrujemy się na zagadnieniach dyskusyjnych, które wymagają specjalistycznej wiedzy i dobrych umiejętności w jej przekazywaniu. Jednocześnie staramy się, aby nasze szkolenia, czy warsztaty prowadzone były w nieformalnej atmosferze, pełnej wzajemnego szacunku.

 

Połączenia, podziały, przekształcenia

Połączenia, podziały, przekształcenia

W ostatnich czasach znacznie wzrosło zainteresowanie przekształceniami i połączeniami podmiotów. Przyczyn tego zjawiska można upatrywać w kilku elementach: sukcesji, racjonalizacji rozliczeń podatkowych, czy w końcu zmianie struktury biznesowej. Procesy związane z tymi zagadnieniami wymagają kompleksowej wiedzy i umiejętności technicznych w zakresie księgowości.

Nasze doświadczenia zdobyte w trakcie pracy z Klientami funkcjonującymi w ramach złożonych struktur pozwala nam na wsparcie Państwa w tym procesie. Nasza pomoc w procesach przekształceniowych może okazać się niezbędna na początku planowania zmian, tj. w momencie przygotowania koncepcji struktury oraz w całym procesie jej wdrażania. 

Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa

Potrzeby naszych Klientów w zakresie obsługi kadrowo-płacowej spowodowały, że ten obszar usług stanowi nasz trzeci najważniejszy segment działalności. Osoby specjalizujące się w tym obszarze zdobyły doświadczenie, współpracując z podmiotami działającymi w strukturach międzynarodowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać Państwu rozwiązań koncentrujących się na racjonalizacji kosztów, bezpieczeństwie pracowników oraz ciągłym wsparciu Państwa w procesach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Wierzymy w to, że dobrze zrealizowany interes pracownika jest jednym z głównych czynników wpływających na rozwój firm. 

 

Due dilligence

Due dilligence

Zlecenia typu due diligence traktujemy wyjątkowo. Zdajemy sobie sprawę, że nasza praca w zakresie oceny procesów, rozliczeń podatkowych, poprawności rachunkowej oraz obrazu jednostki, jaki przedstawia sprawozdanie finansowe, może mieć długoterminowe znaczenie dla Państwa przyszłych przepływów. 

W trakcie naszej praktyki braliśmy udział w kilkudziesięciu zleceniach due diligence przeprowadzanych głównie dla Klientów zagranicznych. W trakcie całego procesu due diligence jesteśmy dla Państwa dostępni i wspieramy Państwa we wszystkich obszarach związanych z finansami, począwszy od przygotowania listu intencyjnego (LOI), ustalenia schematu kalkulacji ceny (PPC), a skończywszy na identyfikowaniu szans i zagrożeń związanych z nabyciem podmiotu. Realizując te zlecenia staramy się zrozumieć Państwa oczekiwania w odniesieniu do sposobu prezentacji danych, jak i podejściu do tzw. Targetu.

W całym procesie zachowujemy pełen profesjonalizm oraz niezależność w stosunku do nabywanej jednostki. Nasze prace realizujemy w języku angielskim, niemieckim i polskim.

Wycena Spółek

Wycena Spółek

Ostatnie dziesięciolecie to okres zmian pokoleniowych w polskich przedsiębiorstwach powstałych na początku lat 90-tych. To, co wydawało się naturalnym procesem, tj. przejęcie prowadzenia biznesu przez potomków założycieli nie zawsze okazuje się takie proste. Z naszych obserwacji wynika, iż część rodzinnych firm, dzięki dużej determinacji założycieli i ich rodzin udało się przeprowadzić przez ten etap bezpiecznie. Część jest jeszcze w trakcie tego procesu i nie sposób określić, czy zakończy się on sukcesem. Jest jeszcze trzecia grupa osób, tj. ta, która z różnych względów zdecydowała się sprzedać dorobek swojego całego życia i przekazać zarządzanie oraz prawa do majątku osobom niespokrewnionym. Zanim to nastąpi każdy z dotychczasowych właścicieli zada sobie pytanie „Ile jest wart mój biznes?”.

Jeżeli i Państwo poszukują też odpowiedzi na to pytanie, zapraszamy do kontaktu. Realizujemy wyceny całych przedsiębiorstw, ich części oraz poszczególnych aktywów (m.in. znaków towarowych czy bazy klientów). Wyceny przeprowadzane są przy uwzględnieniu wymagań standardu KSWS - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw.

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe stanowi pewnego rodzaju uzupełnienie dla naszych trzech podstawowych obszarów działalności, tj. badań sprawozdań finansowych, usług księgowych oraz usług kadrowo-płacowych. Codzienna obsługa Klientów pokazuje nam, że myśląc o rozwoju naszej kancelarii musimy również koncentrować się na złożonych problemach podatkowych. 

Ze względu na coraz bardziej skomplikowane przepisy podatkowe, większą skrupulatność służb skarbowych oraz znaczny wzrost raportowania podatkowego staramy się być o krok przed potrzebami naszych Klientów. Współpraca z naszymi doradcami podatkowymi, poza unikaniem zagrożeń podatkowych pozwala też na identyfikację szans racjonalizacji polityki podatkowej. Chcemy, aby nasze rozwiązania nie naruszały Państwa komfortu w zakresie bezpieczeństwa i były zgodne z zasadami etyki zawodu.