Autozapis w PPK

Przypominamy, że w 2023 roku przypada pierwszy ponowny zapis pracowników do PPK, tzw. autozapis.

Autozapis dotyczy osób, które zrezygnowały z uczestnictwa w PPK. Dla pracowników, którzy są uczestnikami PPK i nadal chcą nimi być - nic się nie zmienia.

Dotychczas  złożone deklaracje rezygnacji z odprowadzania wpłat obowiązują tylko do 28 lutego 2023 r. Nie ma znaczenia kiedy zostały one złożone. Po tym dniu wszystkie tracą moc prawną.

Jeżeli pracownicy w wieku 18-55 lata nie złożą ponownej deklaracji rezygnacji w marcu 2023 roku (przed wypłatą wynagrodzenia w marcu), pracodawca będzie miał obowiązek potrącić składki do PPK z wynagrodzenia tych pracowników wypłaconego w marcu, a następnie przekazać je do 15 kwietnia 2023 roku instytucji PPK. Przed potrąceniem składek ci pracownicy będą musieli również zostać zapisani do PPK (jeżeli nie byli wcześniej uczestnikami PPK u danego pracodawcy).

Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55 rok życia nie będą automatycznie zapisane do PPK. Będą one mogły przystąpić do PPK wyłącznie na podstawie swojego wniosku.

Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 rok życia, nie będą przystąpić do PPK ani wznowić wpłat.

Reasumując, wszyscy pracownicy, którzy podtrzymują swoją decyzję o rezygnacji z PPK powinni 1 marca 2023 r. ponownie złożyć pracodawcy deklarację rezygnacji.

Jednocześnie podkreślamy, że pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny program, w którym uczestnicy oszczędzają na przyszłość.

Autorem tekstu jest Katarzyna Utrata | Menadżer działu księgowości oraz kadr i płac