Konferencja - CIT Estoński

W dniu 15 marca 2023 r. odbyła się konferencja pt. "Estoński CIT - podatkowy raj czy pułapka?"

Konferencja była efektem współpracy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych i zgromadziła blisko 400 słuchaczy, wśród których najliczniejszą grupę tworzyli właśnie biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi. 

W krótkich blokach 45 minutowych podsumowano wpływ dotychczasowych zmian legislacyjnych na podmioty gospodarcze oraz przedstawiono kluczowe aspekty podatkowe podatku estońskiego, które będą miały znaczenie dla podmiotów w kolejnych latach funkcjonowania tego rozwiązania. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż na dzień dzisiejszy z podatku estońskiego korzysta blisko 8.000 podmiotów, a potencjał oszacowany przez Ministerstwo Finansów wynosi około 250.000 należy uznać, iż zainteresowanie tym tematem nie budzi zaskoczenia.

Tomasz Karpiński, w swojej części, omówił zagrożenia i korzyści płynące z tego rozwiązania i mające wpływ na małych i średnich przedsiębiorców. W związku z tym, iż  ze strony uczestników pojawiły się pytania o prezentację oraz materiały postanowiliśmy załączyć prezentację, która była przedmiotem prelekcji w trakcie konferencji.

Dodatkowo udostępniamy Państwu cały materiał ze szkolenia w formie prelekcji:

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za udział w wydarzeniu i wierzymy, że spotkamy się na już XI Konferencji Zawodowej w roku 2024.

Autorem tekstu jest Tomasz Karpiński | Biegły rewident