Uchwały - aktualizacja 2023

W poprzednim roku opublikowaliśmy wzory uchwał, z którymi zazwyczaj spotykają się jednostki w trakcie prac nad zamknięciem sprawozdania finansowego. 

W tym roku, podobnie jak w poprzednim publikujemy dla Państwa zaktualizowane uchwały, które ułatwią proces przejścia zamknięcia ksiąg oraz zatwiedzania sprawozdania finansowego.

Załączone uchwały zostały przygotowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, niemniej wymagają każdorazowo konsultacji z Państwa radcą prawnym oraz weryfikacji zgodności podejmowanych uchwał z umową spółki.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Autorem tekstu jest Tomasz Karpiński | Biegły rewident