Lista kontrolna ujawnień - UoR

Miesiąc marzec to okres, w którym służby księgowe kończą prace związane z przygotowaniem sprawozdań finansowych. Dla tych z Państwa, którzy przygotowują pełne sprawozdanie finansowe, tj. zgodne z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości przygotowaliśmy listę kontrolną ujawnień w informacji dodatkowej. 

Zachęcamy do wykorzystania naszych opracowań przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. Weryfikacja informacji dodatkowej może okazać się cenną procedurą przed wizytą w Państwa jednostce biegłego rewidenta.