Nie składasz sprawozdania w KRS?

Zgodnie z art. 70 Ustawy o rachunkowości jednostki, dla których nie ma zastosowania art. 69 tejże ustawy (tj. nie składają sprawozdania finansowego do KRS) mają obowiązek publikacji tego sprawozdania w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Pamiętajmy zatem, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości ma obowiązek złożyć zbadane sprawozdanie finansowe.

Często, ze strony naszych Klientów pojawiają się wątpliwości co do sposobu realizacji tego obowiązku.

W związku z tym uznaliśmy, iż przedstawimy Państwu krótką instrukcję "krok po kroku" złożenia sprawozdania finansowego w monitorze sądowym.

 1. Wchodzimy na stronę: 
  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-monitora-sadowego-i-gospodarczego
 2. Wypełniamy wniosek - MSiG-M1. Możemy go wypełnić ręcznie bądź elektronicznie.
 3. Nagrywamy wszystkie dokumenty na płytę (tj. sprawozdanie finansowe w wersji podpisanej XML wraz z podpisem cyfrowym oraz sprawozdanie z badania biegłego rewidenta w wersji elektronicznej)
 4. Wpłacamy kwotę 500 zł na konto wskazane we wniosku - MSiG-M1 (patrz punkt 2)
 5. Kompletujemy przesyłkę, która powinna składać się z następujących dokumentów:
  • Podpisany wniosek wraz z informacją kontaktową, w przypadku jakichkolwiek problemów z wnioskiem
  • Kopię decyzji o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (wersja papierowa)
  • Nośnik (np. płytę CD) z nagranymi danymi (sprawozdanie xml + sprawozdanie z badania)
  • Potwierdzenie opłacenia kwoty 500 zł
 6. Kopertę adresujemy do:

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy.
Punkt  przyjmowania ogłoszeń do monitora sądowego i gospodarczego
Czerniakowska 100 00-454 Warszawa

W przypadku wątpliwości, co do skuteczności całego procesu kontaktujemy się z punktem informacyjnym Monitora Sądowego i Gospodarczego (numer bezpośredni to: 728 817 848).

Wierzymy, że ten krótki przewodnik okaże się dla Państwa pomocny.