Obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS

Przypominamy, że już od dnia 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek będzie miał ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (obowiązek ten określa art. 47b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Obecnie obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mają płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób, natomiast od 1 stycznia 2023 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorców, również:

 • właścicieli firm, zatrudniających do 5 pracowników oraz
 • tych, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe do ZUS tylko za siebie.

Do 30 grudnia 2022 r. wszyscy płatnicy składek (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) powinni mieć konto na PUE ZUS.

Aby założyć profil na PUE ZUS należy:

 1. wejść na stronę www.zus.pl i kliknąć [Zarejestruj w PUE],
 2. wybrać, dla kogo zakładany jest profil [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] lub [Dla firm],
 3. wybrać sposób rejestracji:
  • za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
  • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków, z którymi współpracujemy)
  • za pomocą formularza rejestracji.
  • samodzielnie wypełnić formularz rejestracji.

Ponadto płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie. Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnika do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (NIP czy PESEL).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie po adresem https://www.zus.pl/ 

Jeśli posiadają już Państwo konto na ZUS PUE nie muszą Państwo dokonywać żadnych zmian.

Autorem tekstu jest Katarzyna Utrata | Menadżer działu księgowości oraz kadr i płac