Publikacja już dostępna

W poprzednim roku otrzymaliśmy od Centrum Edukacji PIBR propozycję przygotowania książki. Z perspektywy czasu podjęcie się wyzwania napisania opracowania w trakcie sezonu audytowego należy ocenić jako ideę szlachetną ale dosyć niedorzeczną. W wyniku tej współpracy powstał materiał obok którego nie sposób przejść obojętnie.

"Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych" to na pewno lektura dla wszystkich biegłych rewidentów i księgowych, którzy szukają materiałów stanowiących praktyczną pomoc w przygotowaniu i badaniu sprawozdania finansowego.

Publikację można nabyć pod następującym adresem:

https://www.pibr.org.pl/pl/e-ksiegarnia/show/8567 

Poniżej krótki wycinek wprowadzenia do opracowania, które - jak sądzę - wprowadzi nieco w klimat proponowanej lektury.

"Niestety ciągłe zmiany w przepisach, szczególnie podatkowych, zwiększająca się rola głównego księgowego, często wykraczająca poza dotychczasowe ramy oraz deprecjacja zawodu księgowego oraz biegłego rewidenta w ostatnich latach spowodowała, że księgowy w swojej pracy bardzo często trafia na zagadnienia, których problematyka wymaga szerokiej analizy przepisów oraz literatury. Spotkania z uczestnikami moich szkoleń oraz z księgowymi spowodowały, iż uznałem, że przygotowanie materiału poruszającego najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych powinno być wartościową pomocą dla środowiska księgowych oraz biegłych rewidentów. Całość prezentowanego opracowania powstała w oparciu o doświadczenie zdobyte w pracy z małymi i średnimi jednostkami, stąd zawarte w opracowaniu informacje mogą okazać się oczywiste dla tych czytelników, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem ksiąg bądź badaniem jednostek o większej skali działalności. Wydaje się, że zawarte w opracowaniu odwołania do przepisów ustawy o rachunkowości, ciekawych opracowań oraz krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości powinny stanowić pewne przypomnienie wiedzy dla tych, którzy tego potrzebują."